Skip Navigation

Thales Careers

Search our jobs, use specific search options to find the perfect match

Menu
Down

Inżynier ds. Walidacji Danych (Data Validator Engineer)

Job ID: R0099368 Location: Warsaw, Mazovia, Poland
Full time, Fixed Term / Temporary
Location: Warsaw, Poland

Thales people architect solutions that support 85 million mainline and suburban passenger journeys, worldwide, every day. Our Rail Signalling and Communication systems are used on metro lines across major cities, and 72,000 kms of route, 52,000 trains per day in 16 countries are controlled by our Traffic Management Systems. Together We deployed the first-ever nationwide ticketing system which processes over 50 million ticketing transactions in 100 cities daily.

Thales is a global leader in the field of providing security systems for surface transport, airspace, defense operations and electronic transactions. In the field of rail transport, Thales is one of the leading suppliers of railway automation systems and a leader in the implementation of ETCS by providing automation of railway traffic control while maintaining the maximum safety of transport, passengers and goods. In Poland, Thales effectively supports the development of rail networks as a leader in the field of railway automation and develops new areas of business by offering technologically advanced solutions for the army, the aviation industry, transport, telecommunications and the public sector.

Zakres obowiązków:

 • Walidacja rozwiązania w zakresie aplikacji specyficznej obejmująca oprogramowanie oraz zgodność oprogramowania ze sprzętem zakończona raportem walidacji. Raport z walidacji danych stanowi część procesu walidacji systemu,
 • Przeprowadzenie procesu walidacji zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • Stosowanie zatwierdzonych metod i narzędzi w procesie walidacji,
 • Weryfikacja tworzonej aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji niezgodności pomiędzy specyficzną aplikacją a wymaganiami,
 • Udokumentowanie procesu wraz z zapewnieniem identyfikowalności (tracebility) spełnienia wymagań.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – SRK,
 • Min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • Wiedza w zakresie SRK, bezpieczeństwa technicznego, procesów weryfikacji i walidacji,
 • Mile widziane uprawnienia projektowe, certyfikaty szkoleń z norm CENELEC,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Zdobywaniedoświadczenia w pracy z nowoczesnymi technologiami.

Responsibilities:

 • Validation of the specific application solution, including software and hardware compatibility of the software, completed with a validation report. The data validation report is part of the system validation process,
 • Carrying out the validation process according to accepted criteria,
 • Use of validated methods and tools in the validation process,
 • Verification of the application being developed with particular attention paid to identification of inconsistencies between the specific application and the requirements,
 • Documentation of the process, including ensuring traceability of the requirements.

Requirement:

 • University education (railroad-related),
 • Minimum 2 years' professional experience,
 • Knowledge of SRK, technical safety, verification and validation processes,
 • Design permissions, CENELEC training certificate,
 • Very good knowledge of the English language.

We offer:

 • Stable employment with a full-time employment contract,
 • A package of additional benefits (technical and language training, private medical care, social fund),
 • Opportunities for qualification and professional development,
 • Gaining experience in working with modern technologies.

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now!


< Go Back to results

About our location

Warsaw, Poland

Sign up for job alerts

Interested InSearch for a category and select one from the list of suggestions. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.