Skip Navigation

Thales Careers

Search our jobs, use specific search options to find the perfect match

Menu
Down

Kierownik Robót (Solution Deployment Manager)

Job ID: R0070481 Location: Krakow (City), Lesser Poland Voivodeship, Poland
Full time, Fixed Term / Temporary
Location: Kraków, Poland

Thales people architect solutions that support 85 million mainline and suburban passenger journeys, worldwide, every day. Our Rail Signalling and Communication systems are used on metro lines across major cities, and 72,000 kms of route, 52,000 trains per day in 16 countries are controlled by our Traffic Management Systems. Together We deployed the first-ever nationwide ticketing system which processes over 50 million ticketing transactions in 100 cities daily.

Thales is a global leader in the field of providing security systems for surface transport, airspace, defense operations and electronic transactions. In the field of rail transport, Thales is one of the leading suppliers of railway automation systems and a leader in the implementation of ETCS by providing automation of railway traffic control while maintaining the maximum safety of transport, passengers and goods. In Poland, Thales effectively supports the development of rail networks as a leader in the field of railway automation and develops new areas of business by offering technologically advanced solutions for the army, the aviation industry, transport, telecommunications and the public sector.

Zakres obowiązków:

nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót (zgodnie z projektem, specyfikacjątechniczną oraz sztuką budowlaną),
współpraca z Kierownikiem Projektu, Inżynierem Budowy oraz Działem Zakupów,
prowadzenie dokumentacji budowlanej, kontrola jakości i wewnętrzne odbiory wykonywanych prac,
prowadzenie uzgodnień z inwestorem, podwykonawcami i dostawcami.

Wymagania:

wykształcenie średnie lub wyższe (transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie, sterowanie ruchem
lub zabezpieczenie ruchu pociągów, elektrotechnika),
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi srk (w zakresie urządzeń zabezpieczeniai sterowania ruchem kolejowym lub wzakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),
udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,
znajomość systemów srk stosowanych na sieci PKP PLK S.A.,
dyspozycyjność i mobilność do częstych wyjazdów służbowych,
prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

pracę z najnowocześniejszymi światowymi technologiami automatyki kolejowej,
szkolenia zawodowe oraz możliwość uzupełnienia lub zdobywania nowych uprawnień zawodowych,
profesjonalne narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon itp.),
atrakcyjny system wynagradzania oraz szeroki pakiet socjalny,
pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny).

Tasks in the position:

supervising the quality and timeliness of works carried out (in accordance with the design, technical specification and building art),
cooperation with the Project Manager, Construction Engineer and Purchasing Department,
keeping construction documentation, quality control and internal acceptance of performed works,
conducting arrangements with the investor, subcontractors and suppliers.

Requirements:

secondary or higher education (transport : specializing in traffic control,or train traffic protection, electrical engineering),
building qualifications to manage construction works ofcontrol-command and signallingsystem (in the scope of railway traffic protection and control devices or in the field of electric, power engineering installations and devices),
proven experience in managing construction works,
knowledge of railway traffic control systems used on the PKP PLK S.A.,
availability and mobility for frequent business trips,
Driving license. Bcategory.

We offer:

work in an international environment,
participation in interesting projects based on the latest technologies,
package of additional benefits (technical and language training, private medical care, social fund),
possibility of raising qualifications and professional development as well as further employment

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now!


< Go Back to results

About our location

Kraków, Poland

Sign up for job alerts

Interested InSearch for a category and select one from the list of suggestions. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.